بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقات مجازی ویژه کارمندان دانشگاه گیلان

مسابقات مجازی ویژه کارمندان دانشگاه گیلان


مسابقات مجازی ویژه کارمندان دانشگاه گیلان

اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه مسابقات مجازی ویژه کارمندان دانشگاه گیلان را با عنوان قوانین و نحوه انجام صحیح حرکات ورزشی برگزار می نماید.

مسابقه روپایی ویژه آقایان

1- در هر ضربه ارتفاع توپ باید بالاتر از مفصل زانو قرار گیرد.

2- ضربات به توپ باید به صورت متوالی زده شود.

3- در طول یک دقیقه اگر توپ به زمین بیافتد رکورد تا همان جا محاسبه می شود.

4- زمان مسابقه 1 دقیقه می باشد.

مسابقه طناب زدن ویژه بانوان

1- دست ها کاملا در کنار بدن قرار گیرد و زمان انجام حرکت دست ها بیش از حد باز نشود.

2- پاها جفت باشد.

3- طناب مسیر دورانی از عقب به جلو را طی کند.

4- طناب دارای طول مناسب باشد.

5- حرکات طناب زنی بصورت متوالی انجام پذیرد.

6- زمان مسابقه 1 دقیقه می باشد.

مسابقه شنا سوئدی ویژه آقایان

1- بدن باید در یک راستا قرار گیرد.

2- دستها بیشتر از عرض شانه باز شود.

3- زمان پایین آمدن، آرنج خم شود و زمان برگشت به بالا، آرنج کاملا صاف باشد.

4- زمان مسابقه 1 دقیقه می باشد.

مسابقه دارت ویژه بانوان

هر فرد بایستی دوربین گوشی خود را طوری تنظیم نماید که همزمان تخته دارت و خودش در تصویر قرار گیرند. سپس اقدام به پرتاپ پنج دارت (پنج پرتاپ باید پشت سر هم انجام شود و فاصله زیادی بین پرتاپ ها ایجاد نشود) به سمت مرکز تخته دارت می نماید. پس از اتمام پنج پرتاپ بدون خارج شدن تصویر فرد و تخته دارت دوربین را به آرامی به سمت مرکز تخته دارت برده و محل برخورد دارت ها را به صفحه دارت نشان می دهد.

-از هر نوع تخته دارتی کاغذی، مغناطیسی و .. استفاده کنند.

-از هر نوع دارتی برای پرتاپ استفاده کنند.

- ارتفاع دارت از سطح زمین 5/1 متر و فاصله شخص تا صفحه دارت 3 متر باشد.

نحوه ارسال:

ویدئو ها به صورت افقی و دقیقا از زمان شروع حرکت تا اتمام حرکت آخر باشد.

ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه بدون توقف آیتم ها را انجام داده و ویدیو را بدون ویرایش با هرگونه نرم افزار به صورت خام به شماره واتس آپ 09118285639 ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی، دانشکده در پیام ارسالی ذکر شود.

- در صورت مساوی شدن رکوردها مسابقه به دور دوم کشیده می شود.


 

آدرس کوتاه :