بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد


معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر محمدامین صراحی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی به سمت معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر فرزاد بوبانی مسئولیت این معاونت را در دانشکده مذکور بر عهده داشت.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تقدیر از تلاش های دکتر بوبانی، برای دکتر صراحی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :