بستن
FA EN

معاون جدید پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد

معاون جدید پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم پایه و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکترشبنم سهراب نژاد عضو هیأت علمی گروه شیمی به سمت معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد. شایان ذکر است پیش از وی دکتر نصرت الله محمودی عهده دار این سمت بود .
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تبریک به دکتر سهراب نژاد برای دکتر محمودی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :