بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاون جدید پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد

معاون جدید پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد


معاون جدید پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم پایه و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکترشبنم سهراب نژاد عضو هیأت علمی گروه شیمی به سمت معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه منصوب شد. شایان ذکر است پیش از وی دکتر نصرت الله محمودی عهده دار این سمت بود .
روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تبریک به دکتر سهراب نژاد برای دکتر محمودی آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :