بستن
FA EN

معرفی مدیر امور حقوقی،قراردادها و رسیدگی به شکایات و همکاران

معرفی مدیر امور حقوقی،قراردادها و رسیدگی به شکایات و همکاران


آقای میثم فلاح سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

شماره تماس 01333690757 - داخلی 2080 - فکس 01333690757

آقای شهریار مرادی بخش رئیس اداره امور حقوقی و قراردادها

شماره تماس: داخلی 2086

آقای عامر قدیمی کارشناس حقوقی

شماره تماس: 2078

 

آدرس کوتاه :