بستن
FA EN

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

 

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

طی ابلاغیه شماره 97/914/1137 مورخ1398/02/10 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته های:

1- ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی

2- پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

موافقت قطعی به عمل آورد.

 

آدرس کوتاه :