بستن
FA EN AR RU FR CHI

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان


موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

طی ابلاغیه شماره 99/940/1137 مورخ 1400/03/02 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  با پذیرش دانشجو در رشته های ریاضی کاربردی گرایش علوم داده و علوم و مهندسی آبخیز گرایش سیلاب و رودخانه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان به صورت قطعی موافقت کرد.

آدرس کوتاه :