بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه ایجاد حساب کاربری در Google Scholar و ORCID

نحوه ایجاد حساب کاربری در Google Scholar و ORCID


نحوه ایجاد حساب کاربری در Google Scholar و ORCID

در راستای ارتقا جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی بین المللی و معرفی توانمندی های اعضاء  هیات علمی، داشتن ID در سامانه های google scholar و ORCID ضروریست.

برای آشنایی بیشتر با فرایند ثبت نام و ایجاد پروفایل، راهنماهای زیر تهیه شده است.

 

راهنمای ایجاد حساب کاربری در google scholar

راهنمای ایجاد پروفایل در ORCID

آدرس کوتاه :