بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1400

نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1400


نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1400

هیأت رئیسه دانشگاه گیلان ، به استناد آئین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه ها،نحوه فعالیت دانشگاه گیلان در تابستان 1400 و زمان استفاده کارکنان محترم دانشگاه از مرخصی فوق العاده را به شرح زیر تعیین نمود:

به استناد تبصره 1 ماده 55 آیین نامه کارمندان، روزهای شنبه و چهارشنبه مرداد 1400 دانشگاه تعطیل بوده و فعالیت‌های دانشگاه در این ماه صرفاً در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه برقرار است. از اعضای محترم هیأت علمی نیز خواسته می شود حضور خود در دانشگاه را در روزهای غیر تعطیل برنامه ریزی نمایند.

همچنین به استناد تبصره 2 از ماده 28 در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی، ساعت کار کلیه واحدهای دانشگاه از تاریخ 12 تیر ماه تا 4 شهریور 1400 با حذف زمان ناهار، از ساعت 7.30 تا 13 می باشد.

آدرس کوتاه :