بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1401

نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1401


نحوه فعالیت دانشگاه در ایام تابستان 1401

هیأت رئیسه دانشگاه گیلان ، به استناد آئین نامه استخدامی کارمندان دانشگاه ها، نحوه فعالیت دانشگاه گیلان در تابستان 1401 و زمان استفاده کارمندان دانشگاه از مرخصی فوق العاده را به شرح زیر تعیین نمود:

به استناد تبصره 1 ماده 55 آیین نامه کارمندان، از 8 تا 29 مرداد ماه 1401، روزهای شنبه و چهارشنبه دانشگاه تعطیل بوده و فعالیت‌های دانشگاه صرفاً در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه برقرار است. از اعضای محترم هیأت علمی نیز خواسته می شود حضور خود در دانشگاه را در روزهای غیر تعطیل برنامه ریزی نمایند.

همچنین به استناد تبصره 2 از ماده 28 در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی، ساعت کار کلیه واحدهای دانشگاه از 5 تیر تا 10 شهریور ماه با حذف زمان ناهار، از 7.30 صبح تا ساعت  12:30 است.

آدرس کوتاه :