بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشریه «تحقیقات تولیدات دامی» به سطح الف نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم ارتقا یافت

نشریه «تحقیقات تولیدات دامی» به سطح الف نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم ارتقا یافت


نشریه «تحقیقات تولیدات دامی» به سطح الف نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم ارتقا یافت

نشریه «تحقیقات تولیدات دامی» در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399، به سطح الف رتبه بندی مجلات علمی ارتقا پیدا کرد.
شایان ذکر است تا کنون در مجموع پنج نشریه از دانشگاه گیلان به شرح زیر موفق به کسب رتبه 'بین المللی' یا 'الف' شده اند:
1- Caspian Journal of Environmental Sciences
2- علوم و تحقیقات بذر ایران
3- نقد و نظریه ادبی
4- زبان فارسی و گویش های ایرانی
5- تحقیقات تولیدات دامی

آدرس کوتاه :