بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشریه «دانش شهرسازی» حائز رتبه الف نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم شد

نشریه «دانش شهرسازی» حائز رتبه الف نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم شد


نشریه «دانش شهرسازی» حائز رتبه الف نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم شد

نشریه «دانش شهرسازی» در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399، برای دومین سال حائز رتبه الف رتبه بندی مجلات علمی گردید.
شایان ذکر است تا کنون در مجموع شش نشریه از دانشگاه گیلان به شرح زیر موفق به کسب رتبه 'بین المللی' یا 'الف' شده اند:
1- Caspian Journal of Environmental Sciences
2- علوم و تحقیقات بذر ایران
3- نقد و نظریه ادبی
4- زبان فارسی و گویش های ایرانی
5- تحقیقات تولیدات دامی
6- دانش شهرسازی

 

آدرس کوتاه :