بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی "ظرفیت های مناطق آزاد در گسترش همکاری های منطقه ای ایران و اوراسیا" در دانشگاه گیلان برگزار می شود

نشست تخصصی "ظرفیت های مناطق آزاد در گسترش همکاری های منطقه ای ایران و اوراسیا" در دانشگاه گیلان برگزار می شود


نشست تخصصی "ظرفیت های مناطق آزاد در گسترش همکاری های منطقه ای ایران و اوراسیا" در دانشگاه گیلان برگزار می شود

نشست تخصصی یک روزه  "ظرفیت‌های مناطق آزاد در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای ایران و اوراسیا" با هدف تشریح توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گسترده کشورمان برای تعاملات اقتصادی دو طرفه با منطقه اوراسیا،  با مشارکت موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر و سازمان منطقه آزاد انزلی، 22 آبان ماه سال جاری در دانشگاه گیلان برگزار می شود.

این نشست به بررسی پتانسیل مناطق آزاد تجاری ایران و منطقه اوراسیا و نیز ارزیابی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و چالش های مناطق ازاد تجاری خواهد پرداخت.

محورهای نشست :

-         آشنایی با مناطق آزاد تجاری اوراسیا

-         روند همکاری ایران و کشورهای اوراسیا در قالب مناطق آزاد تجاری

-         نقش مناطق آزاد در توسعه همکاری های اقتصادی ایران و اوراسیا

-         فرصت‌ها و چالش‌های همکاری میان مناطق آزاد تجاری ایران و اوراسیا

-         جمع بندی و ارائه توصیه‌های راهبردی در رابطه با همکاری ایران و منطقه اوراسیا در قالب مناطق آزاد تجاری

آدرس کوتاه :