بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست نماینده محترم وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم با اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه گیلان

نشست نماینده محترم وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم با اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه گیلان


نشست نماینده محترم وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم با اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :