بستن
FA EN AR RU FR CHI

خبرها

خبرهای بیشتر

توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نحوه استفاده از سامانه تولید محتوای الکترونیکی و دفاع از...

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ارتباط با نحوه استفاده دانشجویان از سامانه تولید محتوای الکترونیکی،  ضبط دروس توسط اساتید و نحوه دفاع از پاین نامه؛ اطلاعیه ای...

یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ بیشتر بدانید