بستن
FA EN AR RU FR CHI

نهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی ماهی شناسی ایران

نهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی ماهی شناسی ایران


نهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی ماهی شناسی ایران - 4 و 5 آبان 1400

زمان برگزاری: 4 و 5 آبان 1400

وبسایت: isi-conferences.ir

پست الکترونیک: isi-conferences.ir@gmail.com

دبیر علمی: دکتر مسعود ستاری

دبیر اجرایی: دکتر سید حامد موسوی ثابت

اهداف برگزاری همایش:

- ایجاد بستر تبادلات و تعاملات علمی بین محققین داخلی و بین المللی در حوزه تخصصی ماهی شناسی

- ارزیابی وضعیت تنوع زیستی ماهیان ایران

- تبیین وضعیت حفاظتی ماهیان بومی ایران

- بررسی مناطق حفاظت شده مورد نیاز حفاظت از ماهیان ایران

- ارایه راهکارهای حفاظتی از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری دریای خزر

- تبیین اهمیت تالاب انزلی بعنوان زیستگاه ماهیان بومی خزر

- آشنایی با دستاوردهای نوین در تکثیر و پرورش، صید و فرآوری ماهیان با محوریت توسعه پایدار

آدرس کوتاه :