بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش بازاریابی گردشگری پایدار

همایش بازاریابی گردشگری پایدار


همایش بازاریابی گردشگری پایدار - 11 اردیبهشت 1398

همایش بازاریابی گردشگری پایدار زمان برگزاری: 11 اردیبهشت 1398 دبیر علمی: دکتر رضا اسماعیل پور دبیر اجرایی: دکتر مهدی حسام سایت همایش: http://conf.isc.gov.ir/stm97   اهداف برگزاری همایش:

 -        برجسته کردن ضرورت و نقش سرنوشت ساز بازاریابی گردشگری در توسعه پایدار مقصدهای گردشگری

-         ارائه و آشنایی با روشهای نوین بازاریابی گردشگری

-         جلب نظر سیاستگذاران و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به بازاریابی گردشگری

-         تشویق اندیشمندان و صاحبنظران بازاریابی و گردشگری و حوزه های مرتبط به ارائه دستاوردهای علمی

-         ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه بازاریابی برای توسعه پایدار مقصدهای گردشگری

-         تحلیل وضعیت بازاریابی گردشگری در کشور و در استان گیلان

محورهای اصلی و تخصصی همایش:

-         مدیریت بازاریابی در گردشگری پایدار

-         نقش بازاریابی گردشگری در توسعه اقتصاد گردشگری

-         تجربه های موفق بازاریابی گردشگری در جهان

-         برند (نام و نشان تجاری) در گردشگری -         نقش رسانه های جدید در بازاریابی گردشگری

-         شیوه های نوین بازاریابی گردشگری

-         بازاریابی گونه های مختلف گردشگری

-         آسیب­ شناسی بازاریابی گردشگری در ایران

-         راهکارهای ارتقاء شیوه های بازاریابی گردشگری در ایران

-         محور ویژه: استان گیلان

آدرس کوتاه :