بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش بین‌المللی بازتاب‌های داخلی و بین‌المللی نهضت جنگل

همایش بین‌المللی بازتاب‌های داخلی و بین‌المللی نهضت جنگل


همایش بین‌المللی بازتاب‌های داخلی و بین‌المللی نهضت جنگل - 11 و 12 آذر 1400

زمان برگزاری: 11 و 12 آذر  ماه سال 1400

وبسایت: http://jangal100.guilan.ac.ir

دبیر علمی: دکتر عباس پناهی

دبیر اجرایی: دکتر رضا علیزاده

اهداف برگزاری همایش:

با توجه به همایش­ های ملی که تاکنون درباره جنبش جنگل برگزار شده است از یک سو و همچنین اهمیت یکصدمین سالگرد خاموشی جنبش جنگل و بازگو نمودن ابعاد بین المللی آن جهت مشارکت حداکثری پژوهشگران خارجی این رویداد برگزار می شود. رویکرد موضوع کنگره با مسائل بین ­المللی موجب می­ شود از یک سو موجب توجه پژوهشگران خارجی شود و از سوی دیگر نقش فرامنطقه ای جنبش جنگل را مورد تاکید قرار می دهد. از سوی دیگر برگزاری این همایش موجب می شود تا پژوهشگران با کمک اسناد و مدارکی که به زبان­های دیگر در اختیار دارند و همچنین با استفاده از مراکز آرشیوی محلی خود جلوه­ های تازه­ای از تاثیر بین­ المللی جنبش جنگل را بازگو کنند.

آدرس کوتاه :