بستن
FA EN AR RU FR CHI

وبینار بین المللی مدیریت جنگل و تغییرات اقلیم

وبینار بین المللی مدیریت جنگل و تغییرات اقلیم


وبینار بین المللی مدیریت جنگل و تغییرات اقلیم

دانشگاه گیلان با همکاری دانشگاه تومار پرتغال و دانشگاه لینائوس سوئد وبینار بین المللی مجازی با موضوع " مدیریت جنگل و تغییرات اقلیم" با سخنرانی پروفسور Peter Lohmander از دانشگاه لینائوس سوئد، پروفسور Luis Santos از دانشگاه تومار پرتغال و آقای دکتر سلیمان محمدی عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان را در تاریخ 27 بهمن 1397 ساعت 13:00  تا 14:30 برگزار می کند.

 

جهت شرکت در وبینار با دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه گیلان تماس حاصل نمایید:

013-33690129

آدرس کوتاه :