بستن
FA EN AR RU FR CHI

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱‏

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱‏


پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱‏

دانشگاه گیلان در نظر دارد  از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی (روزانه و شبانه) از طریق بررسی سوابق و مصاحبه در رشته‏ های مندرج در لیست (حداکثر معادل۲۰% از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی– پژوهشی دوره روزانه دکتری) در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

 

دریافت اطلاعات تکمیلی، مدارک لازم و ثبت نام

آدرس کوتاه :