بستن
FA EN AR RU FR CHI

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰‏ (تمدید شد)

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰‏ (تمدید شد)


پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری (‏Ph.D‏) دانشگاه گیلان ‏برای نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰‏ (تمدید شد)

دانشگاه گیلان در نظر دارد براساس"آیین ‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری"ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ 1391/04/18 و اصلاحیه ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ 1393/12/16 و دستورالعمل اجرایی شماره ۷۶۷۱/س مورخ 1395/02/14 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وابلاغیه شماره ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ 1396/12/16 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی ( روزانه و شبانه) از طریق بررسی سوابق و مصاحبه در رشته‏ های مندرج در لیست (حداکثر معادل۲۰% از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی– پژوهشی دوره روزانه دکتری) در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

مهلت ثبت نام تا تاریخ 10 تیر ماه تمدید شد.

دریافت اطلاعات تکمیلی

آدرس کوتاه :