بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه توانمندسازی اعضای شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی برگزار شد

کارگاه توانمندسازی اعضای شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی برگزار شد

اولین کارگاه در دوره جدید شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) استان گیلان ، روز گذشته با حضور اعضای این شبکه در سالن شورای حوزه ریاست دانشگاه گیلان برگزار شد. در این کارگاه ضمن بررسی و مرور آیین نامه ها ، کاربرگها و دستورالعملهای مربوطه شیوه های نوین بازدید از زیرنظامهای مختلف آموزش عالی استان ارائه گردید و حاضران ضمن تبادل نظر و اشتراک تجربیات با نحوه بازدید و جمع آوری داده ها و تحلیل و گزارش وضعیت آموزش عالی استان آشنا شدند.

شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی ناتک استان گیلان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان و کارشناسان با تجربه در حوزه خدمات آموزشی و پژوهشی و نظارت و ارزیابی است که براساس آیین نامه مصوب، ذیل هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان دوره جدید فعالیت خود را از سال جاری آغاز کرده است.

آدرس کوتاه :