بستن
FA EN AR RU FR CHI

کاشت 1220 اصله نهال در دانشگاه گیلان به مناسبت هفته درختکاری

کاشت 1220 اصله نهال در دانشگاه گیلان به مناسبت هفته درختکاری


کاشت 1220 اصله نهال در دانشگاه گیلان به مناسبت هفته درختکاری

به مناسبت هفته درختکاری 1220 اصله نهال در دانشگاه گیلان غرس شد.

دانشگاه گیلان با در نظر گرفتن شاخص هایی نظیر بومی بودن، سازگاری با محیط، غیر آلرژی زا بودن، مقاوم بودن در برابر کم آبی و داشتن جلوه بصری و زیبایی شناختی مناسب، اقدام به کاشت 1220 اصله نهال با حمایت بنیاد خیرین، ستاد زیباسازی و دانشکده علوم کشاورزی با پشتیبانی معاونت اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه نمود.

شایان ذکر است 110 اصله نهال کیوی نیز با هزینه یکی از خیرین دانشگاه در باغ تحقیقاتی دانشگاه غرس خواهد شد.

 

 

آدرس کوتاه :