بستن
FA EN AR RU FR

کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت

کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت


کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - 30 و 31 مرداد

محورهای همایش:

  • فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
  • مدیریت ورزشی
  • آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  • رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
  • بیومکانیک ورزشی
  • مدیریت بازاریابی و کارآفرینی در ورزش
  • گردشگری ورزشی و اوقات فراغت
  • مدیریت رویدادهای ورزشی
  • مدیریت اماکن ورزشی
  • مدیریت رسانه‌های ورزشی

زمان برگزاری: 30 و 31 مردادماه 1398

وبسایت: http://Confsh.ir

 

دبیر علمی: دکتر رحیم رمضانی‌نژاد

دبیر اجرایی: دکتر محسن پاسبان

آدرس کوتاه :