بستن
FA EN AR RU FR CHI

گذراندن دروس معارف اسلامی ویژه ایام تعطیلات اضطراری دانشگاهها

گذراندن دروس معارف اسلامی ویژه ایام تعطیلات اضطراری دانشگاهها


گذراندن دروس معارف اسلامی ویژه ایام تعطیلات اضطراری دانشگاهها

با عنایت به تعطیلی اضطراری دانشگاه های کشور ، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، به منظور جبران جلسات درسی لغو شده در این تعطیلات ، تمامی گروه های معارف اسلامی سراسر کشور را ملزم به رعایت دستور العمل زیر نموده است.

1- جهت جبران هر جلسه کلاس (2ساعته) لغو شده، بایستی حداقل 2 جلسه آموزش مجازی از میان دروس موجود در مرکز آموزش های مجازی دانشگاهیان www.ec.nahad.ir متناسب با موضوع هر گرایش از دروس معارف اسلامی از 11 اسفند 1398 لغایت 15 فروردین ماه توسط دانشجویان أخد و گذرانده شود.

توضیح: دانشجویان باید پس از ثبت نام / ورود به سامانه و انتخاب گزینه"دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس مجازی مذکور را به شکل زیر بگذرانند ( پس از ثبت نام / ورود به سامانه ابتدا اسم درس معارف را انتخاب نمایند.) 

مثلا دانشجویی که کلاس تفسیر موضوعی قرآن او ، سه جلسه تعطیل شده، از بین دروس مجازی پیشنهاد شده، درسی را انتخاب نماید که حداقل 6 جلسه آموزشی داشته باشد، یا دو  درس مجازی انتخاب کند که مجموع جلسات آنها بیش از 6 جلسه باشد.

2- گذراندن دوره مجازی توسط دانشجویان علاوه بر جبران کلاسهای تعطیل شده، 4 نمره از 20 نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص می دهد.که اعمال آن توسط استاد و گروه معارف مربوطه الزامی است.

3- به ازاء تعداد جلسات مازادی که توسط دانشجویان گذرانده می شود به صلاحدید مدرس مربوطه تا سقف 2نمره به عنوان فعالیت کلاسی در نظر گرفته خواهد شد.

4- بدیهی است ترتیب اثر به موارد فوق منوط به ارائه گواهی نامه از سایت رسمی آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس اینترنتیwww.ec.nahad.ir می باشد.

به دانشجویان توصیه می شود مراجعه به سامانه آموزش مجازی را به روزهای آخر بازه زمانی معین شده موکول ننمایند.

آدرس کوتاه :