بستن
FA EN AR RU FR CHI

۱۲ بهمن ماه " روز دانشگاه گیلان " نامگذاری شد

۱۲ بهمن ماه " روز دانشگاه گیلان " نامگذاری شد


۱۲ بهمن ماه " روز دانشگاه گیلان " نامگذاری شد

با توجه به اینکه در روز دوازدهم بهمن ماه 1353 در جلسه نود و نهم شورای گسترش آموزش عالی کشور با تاسیس دانشگاه گیلان موافقت شد با مصوبه هیات رئیسه دانشگاه گیلان؛ این روز در تقویم دانشگاهی به نام "روز دانشگاه گیلان" نامگذاری شد.

آدرس کوتاه :