بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست جدید مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد

سرپرست جدید مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد


سرپرست جدید مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر محمدعلی صالحی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی به سمت سرپرست مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر سیداسماعیل حسینی اجدادنیاکی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب عهده دار این مسئولیت بود.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از تلاش های دکتر حسینی اجداد، برای دکتر صالحی آرزوی موفقیت می نماید.

 

آدرس کوتاه :