بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

نشست سرپرست دانشگاه گیلان با دکتر احمدی سنگری نماینده مردم شهرستان رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

نشست سرپرست دانشگاه گیلان با دکتر احمدی سنگری نماینده مردم شهرستان رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی


نشست سرپرست دانشگاه گیلان با دکتر احمدی سنگری نماینده مردم شهرستان رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

آدرس کوتاه :