بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

نشست نماینده محترم وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم با اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه گیلان

نشست نماینده محترم وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم با اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه گیلان


نشست نماینده محترم وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم با اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :