بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهم‌ترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه

ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه


ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه

در ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در سال ۱۴۰۰ که امروز (چهارشنبه 1400/6/31) در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.
 
 اسامی اعضای هیأت علمی عبارتند از:
- دکتر محمدحسین منهاج عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به دانشیاری
- دکتر اکرم السادات نعیمی عضو هیات علمی دانشکده علوم‌ پایه ارتقا به دانشیاری 

همچنین در این جلسه سه مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی و یک مورد پرونده تبدیل وضعیت نیز مورد بررسی قرار گرفت.