بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهم‌ترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ارتقا مرتبه ۲۵۴ نفر عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در ۸ سال گذشته

ارتقا مرتبه ۲۵۴ نفر عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در ۸ سال گذشته


ارتقا مرتبه ۲۵۴ نفر عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در ۸ سال گذشته

دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان در جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان با اعلام اینکه ۲۵۴ نفر عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در ۸ سال گذشته ارتقا مرتبه یافته اند گفت: در این مدت ۷۰ نفر به مرتبه استاد تمامی و ۱۷۵ نفر به مرتبه دانشیاری و ۹ نفر به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.
وی گفت: این آمار نشان می دهد که مجموعه همکاران هیات علمی دانشگاه عملکرد علمی خوبی در این دوره داشته اند و در مجامع علمی ملی و بین المللی اثرگذار بوده اند زیرا ارتقا مرتبه زمانی اتفاق می افتد که یک فرد حداقل ۵ سال فعالیت های آموزشی و پژوهشی بسیار خوبی داشته باشد و پرونده علمی او در یک فرایند طولانی مورد ارزیابی سه شورا با نام های کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه گیلان گفت: یکی از آثار عملکرد خوب مجموعه دانشگاهیان ما به ویژه اعضای هیات علمی، ارتقا رتبه دانشگاه گیلان از سطح دوم به گروه اول دانشگاه های کشور است.
وی علاوه بر تلاش همکاران دانشگاه عوامل دیگری را نیز در موفقیت آنان موثر دانست از جمله توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه، جدی تر گرفته شدن پژوهش، تجهیز آزمایشگاه ها و برنامه محوری و جهت گیری درست دانشگاه.
رئیس دانشگاه گیلان همچنین گفت: همراه با افزایش تعداد دانشیاران و استاد تمام ها در دانشگاه، تعداد اعضای هیات علمی مربی به نصف کاهش یافته است و این دانشگاه مدتی است که عضو هیات علمی با مرتبه مربی استخدام نمی کند.
رئیس دانشگاه گیلان ضمن تشکر از تلاش های علمی اعضای هیات علمی که در راستای تحقق اهداف دانشگاه تلاش کردند؛ از اعضای هیات های ممیزه ادوار دانشگاه و کمیته های منتخب و کمیسیون های تخصصی که در بررسی پرونده های ارتقا همکاران نقش داشته اند تشکر و قدردانی کرد.