بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهمترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برگزاری اولین دوره پسادکتری مشترک دانشگاه گیلان و دانشگاه گنت بلژیک

برگزاری اولین دوره پسادکتری مشترک دانشگاه گیلان و دانشگاه گنت بلژیک


برگزاری اولین دوره پسادکتری مشترک دانشگاه گیلان و دانشگاه گنت بلژیک

اولین دوره پسا دکتری مشترک دانشگاه گیلان و دانشگاه گنت بلژیک با تعریف یک پروژه ی تحقیقاتی مشترک با عنوان
 "Synthesis and characterization of periodic mesoporous organosilicas for CO2 uptake and heterogeneous catalysis"  
برگزار می گردد.

طبق تفاهم به عمل آمده، دکتر مهدیه حقیقت دانش آموخته دوره دکتری شیمی از دانشگاه گیلان به عنوان محقق اصلی این دوره پسادکتری به مدت یک سال در پروژه تحقیقاتی مذکور تحت راهنمایی و نظارت دکتر فرهاد شیرینی محقق و عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه گیلان و دکتر پاسکال وندر فورت استاد دانشگاه گنت بلژیک مشارکت خواهند داشت. بخشی از این فعالیت پژوهشی در آزمایشگاه تحقیقاتی COMOC دانشگاه گنت بلژیک صورت می پذیرد.