بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهم‌ترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تألیف کتاب ایده نگارهای ایرانی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

تألیف کتاب ایده نگارهای ایرانی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


تألیف کتاب ایده نگارهای ایرانی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب "ایده نگارهای ایرانی(از نشانه های خطی کهن تا گرافیک معاصر)" تألیف دکتر حسین عابددوست عضو هیأت علمی گروه گرافیک دانشگاه گیلان توسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

این کتاب، ظهور علایم خطی در فرهنگ کهن ایلامی را مورد مطالعه قرار داده است. مقایسه نشانه های خطی کهن با نمودهای آن بر آثار هنر باستانی ایران و نیز شکل های نوظهور آن بر دستبافته ها، حقایقی بی بدیل از استمرار نقش پردازی در این هنرها را آشکار می سازد که بنیان آن خط و نگارش است و تفاوت آنها در ترکیب های نوین و یا تغییر و تحول بر بنیان رابطه افزایشی یا کاهشی است. آنچنان که دستبافته های ایرانی، بستری برای ظهور نقوشِ معنادار، همسان با علایم خطی شده اند و در این بستر، شکل های جدیدی از این علائم و نشانه ها، ظهور یافته است که آن را نوشته نگاریِ نوینِ نشانه های خطی بر دستبافته های ایرانی، نمودی از گرافیک سنتی ایران می توان فرض کرد. نقوشی که بنیانِ هندسی دارند، همچون دایره­المعارفی از سبک تزیینیِ آثار سنتی است که هزاران نقش و نگار را در ترکیبب های الوان و زیبا همچنان حفظ کرده است و زمینه انتقال این فرهنگ تصویری را به ذهن هنرمندان امروز فراهم می نماید. می توان گفت، بسیاری از فرمهایی که امروزه شناخته شده و در خلق آثار گرافیکی به کار رفته اند، در طی هزاران سال در سرزمین مادری، تکامل داشته اند. تحلیل رابطه بینامتنیت میان آرمهای معاصر، نقوش بافته های ایرانی و علایم خطی کهن، مسیری متفاوت و پویا در مطالعه هنر گرافیک بومی رقم می زند و زنجیره به هم پیوسته نقش و نگار از هنرهای کهن تا عصر حاضر را در مطالعات هنری معرفی می نماید. کتاب ایده نگارهای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد از نقوش نمادین در سه حوزه خط ایلامی، آثار هنری و گرافیک معاصر ایران را در بر می گیرد و در 244 صفحه در قطع رحلی، تماما رنگی به چاپ رسیده است