بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهمترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تداوم حضور دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه‌‌های جوان و برتر دنیا

تداوم حضور دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه‌‌های جوان و برتر دنیا


تداوم حضور دانشگاه گیلان در جمع دانشگاه‌‌های جوان و برتر دنیا

دانشگاه گیلان در آخرین رتبه بندی  تایمز مرتبط با سال 2020 همچون سال گذشته در فهرست دانشگاه های برتر جوان قرار گرفت.

نظام رتبه‌بندی تایمز از سال 2012 فهرست دانشگاه‌های‌ برتر جوان با قدمتی زیر ۵۰ سال را منتشر می کند که دانشگاه گیلان در این رتبه بندی در دسته (300 - 251) این فهرست قرار گرفت. رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین المللی جهت انجام مقایسه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.