بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهمترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ترجمه کتاب "آنالیز خاک و گیاه" توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب "آنالیز خاک و گیاه" توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب "آنالیز خاک و گیاه" توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

کتاب "آنالیز خاک و گیاه" تالیف: وگت، تیلی و ادموندز با ترجمه دکتر علی صالحی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و دکتر ندا قربان زاده دانش آموخته جنگلداری این دانشکده توسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد. 

نسخه اصلی کتاب حاضر از معدود کتاب های جدید در دنیا است که به طور مشخص به آنالیز خاک و بافت های گیاهی که در اکوسیستم جنگل وجود دارند پرداخته است. این کتاب می تواند مورد استفاده تمامی متخصصینی که در زمینه های مختلف منابع طبیعی، محیط زیست و حتی کشاورزی مدرن فعالیت می نمایند، قرار گیرد.

در بخش اول، در ارتباط با استفاده انسان از اکوسیستم های جنگلی و تغییرات خاک ها توضیح داده شده است.

در بخش دوم، دستورالعمل و پروتکل های نمونه برداری از خاک و گیاه در مناطق جنگلی، مراحل آماده سازی نمونه و همچنین اصول کار در آزمایشگاه مورد بحث قرار گرفته است.

در بخش سوم، پیرامون روش های تعیین برخی از مهم ترین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک های جنگلی و همین طور چگونگی انجام آن ها توضیح داده شده است.