بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهمترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

عملکرد ستاد زیباسازی به روایت تصویر

عملکرد ستاد زیباسازی به روایت تصویر


عملکرد ستاد زیباسازی به روایت تصویر

مستندسازی علاوه بر ثبت عملکردها، انتقال دهنده تجربیات برای آینده است، در این راستا بخش هایی از عملکرد ستاد زیباسازی که از سال 1393 فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرد و هم اکنون نیز فعالیت دارد، در تارنمای دانشگاه (بخش درباره دانشگاه - ستاد زیباسازی) به صورت تصاویر قبل و بعد، مستند شده است. خالی از لطف نیست که در این ایام که تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا هستیم به این ثبت وقایع هم توجهی داشته باشیم.