بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهمترین خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان مجری وبینار آموزشی هنر درمانی برای کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان مجری وبینار آموزشی هنر درمانی برای کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور


مرکز مشاوره دانشگاه گیلان مجری وبینار آموزشی هنر درمانی برای کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان یک دوره وبینار آموزشی هنر درمانی برای کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور در روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه با مدرسی دکتر علی زاده محمدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد.
 
مدرس این دوره آموزشی در ابتدا به تعریف هنردرمانی پرداخت و استفاده از فرایندهای خلاقانه هنر نقاشی، طراحی، مجسمه سازی و کولاژ را زمینه ساز  بهبود و ارتقاء سلامت، بهزیستی جسمی- روانی و هیجانی افراد در همه رده های سنی برشمرد.
 
جلسات هنردرمانی متمرکز بر تجربیات درونی(احساسات، ادراکات و تصورات) خود شخص است. شخص با تمام وجودش این تجربیات درونی را از دریچه چشم خود ترسیم و در قالب زبان بدن و گفتار نشان می دهد. وی در ادامه به مقایسه مفاهیم مشترک این شیوه درمانی با مفهوم ناهشیار روانکاوی، کهن الگوهای یونگ، دوقطبی سازی ملانی کلاین، قصه زندگی و خودِ خلاق آلفرد آدلر و گِشتالت های ناتمام پرز پرداخت. در انتها دکتر محمدی  به بیان اینکه چگونه آدمی می تواند با استفاده از هنر برای تمام رنج های زندگی خود معنا پیدا کند پرداخت و اشاره کرد که به تعبیر مولوی رنج گنج ایست که رحمت ها در اوست.