ثبت نام اینترنتی آزمون دوره دکتری
اعلانـات
 اطلاعیه شماره دوم) اصلاح ثبت نام های تایید نشده
داوطلبانی که تاکنون درخواست ثبت نام آنها تاکنون تایید نشده است هر چه سریع تر موارد درخواست شده را در ثبت نام خود اصلاح نمایند. لازم به ذکر است که بعلت محدودیت های فضای ذخیره سازی تصویر مدارک باید دقیقا در محدوده خواسته شده باشد وگر نه به ثبت نام شما الصاق نخواهد شد.