Close
FA EN

تنش سرما یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاه کلزا است

تنش سرما یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاه کلزا است


تنش سرما یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاه کلزا است

محمد مهدی تقوایی دانش آموخته مهندسی کشاورزی  با گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی در مقطع دکتری دانشکده پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان با توصیفگری برهم کنش پروتئین به بررسی microRNA های مؤثر در تنش سرما در دانه روغنی کلزا پرداخته است. در بخشی از این تحقیق که با راهنمایی دکترحبیب‌الله سمیع زاده لاهیجی و دکتر محمدرضا بختیاری زاده و مشاوره دکتر محمد محسن زاده گلفزانی انجام شده آمده است:
کلزا در بین دانه‌های روغنی یک ‌ساله جایگاه بسیار مهمی دارد و به ‌عنوان مهم‌ ترین گیاه روغنی یک ‌ساله در مناطق معتدل سرد، سرد و مرطوب بشمار می رود. کلزا پس از سویا و نخل روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی جهان است. تنش سرما یکی از عوامل محدود کننده رشد این گیاه است که می ‌تواند منجر به تغییرات وسیعی به لحاظ مولکولی در درون گیاه شود. در پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین miRNA های مؤثر در تنش سرما با ژن‌های هدف مؤثر در فرآیندهای بیولوژیکی ، چندین مولکول miRNA شناخته ‌شده (miR164a، miR398، miR5717، miR6029، miR6035، miR2، miR16) مورد استفاده قرار گرفتند. پیش بینی بیوانفورماتیکی ژن‌های هدف، بررسی هستی شناسی و مسیر عملکردی آن‌ها و ترسیم شبکه برهم ‌کنش پروتئینها نشان داد که مولکول‌های miRNA که در تنش سرما مؤثرند ،  علاوه بر داشتن اثر تنظیمی بر ژن‌های هدف همچون GLP4، SCRM2، HOS1، STZ، PP2CA که در پاسخ به سرما و پاسخ به محرک دمایی تأثیر گذارند. همچنین بر ژن‌های هدف کلیدی درگیر در فرآیندهای گلیکولیز و چرخه کربس مانند PKp، PEPC، SCS، بیوسنتز اسیدهای چرب همچون ACC، KAS1، KAS2، FATA و بر فرآیندهای محافظتی نظیر از بین برنده های ROS ها مانند SOD، CAT و یا کنترل برخی از عامل های رونویسی نظیر SCL نیز تأثیر گذارند.
پس از اعمال تنش سرما بر دو رقم حساس (ساریگل) و متحمل (زرفام)، بررسی بیان ژن‌های هدف به کمک واکنش Real Time PCR انجام شد. نتایج حاکی از مطابقت رفتار بیانی اکثر ژن‌های هدف با miRNA ها بود. بر این اساس تمام ژن‌های مورد بررسی، افزایش بیان را در درجات مختلف در هر دو رقم متحمل و حساس داشتند که نشان ‌دهنده نقش آن‌ها و مسیرهای درگیرشان در پاسخ به تنش سرما بود. بر این اساس مشخص شد که ژن های PKp1، PEPC، SCS و KAS1 به ‌طورکلی بیان بیشتری در گیاه متحمل داشتند.از طرف دیگر ژن های ACC1، KAS2، FATA و SCL در گیاه حساس بیان بالاتری نشان دادند. همچنین ژن SOD1 در ساعات اولیه تنش بیشترین میزان بیان را در گیاه متحمل داشت و در مقابل ژن CAT1 در ساعات پایانی تنش بالاترین سطح بیان را در گیاه متحمل نشان داد.

summary-address :