Close
FA EN

تالیف کتاب اصول تغذیه در آبزی پروری توسط عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان

تالیف کتاب اصول تغذیه در آبزی پروری توسط عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان


تالیف کتاب اصول تغذیه در آبزی پروری توسط عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه گیلان

کتابِ « اصول تغذیه در آبزی پروری : ماهیان گرمابی، سردآبی، دریایی، زینتی و میگوها» تالیف دکتر سید حامد موسوی ثابت عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان در 390صفحه توسط انتشارات آییژ منتشرشد.

کتاب حاضر عمدتا با تاکید بر جنبه های کاربردی مدیریت تغذیه آبزیان پرورشی کشور نگارش شده است و در آن فاکتورهای زیست شناسی و محیطی موثر بر تغذیه نیز مدنظر قرار گرفته اند.

این کتاب در دوازده فصل می باشد : 1-تفذیه و رشد 2-فیزیولوژی تغذیه 3-متابولیسم انرژی 4-اجزای غذایی و نیازهای تغذیه ای 5-مهم ترین اجزا مورد استفاده در جیره غذایی آبزیان 6-افزودنی ها 7-فرمولاسیون و جیره نویسی 8-ساخت و نگهداری غذا 9-مدیریت تغذیه آبزیان 10-روش های غذادهی 11-غذای زنده در تغذیه آبزیان 12-تجزیه شیمایی مواد غذایی

1

 
summary-address :