بستن
FA EN

آخرین مهلت ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی 1402-1401

آخرین مهلت ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی 1402-1401


آخرین مهلت ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی 1402-1401

دانشجویانی که تاکنون موفق به ثبت نام درخواست خوابگاه نشده اند، از روز سه شنبه 11  تا دوشنبه 17  مرداد ماه می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه http://stu.guilan.ac.ir  اقدام نمایند.

شایان ذکر است مهلت ثبت نام مذکور تمدید نمی شود.

                                                         اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه گیلان

 

آدرس کوتاه :