بستن
FA EN

اقدام خیرخواهانه یکی از خیرین دانشگاه گیلان برای تجهیز آزمایشگاه مرکزی

اقدام خیرخواهانه یکی از خیرین دانشگاه گیلان برای تجهیز آزمایشگاه مرکزی


اقدام خیرخواهانه یکی از خیرین دانشگاه گیلان برای تجهیز آزمایشگاه مرکزی

یکی از خیرین نیک اندیش دانشگاه گیلان برای خرید یک دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی پیشرفته AFM درآزمایشگاه مرکزی دانشگاه، مبلغ 860 میلیون تومان به حساب بنیاد خیرین دانشگاه واریز کرد.

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ابزاری برای مشاهده‌ی نمونه‌ها با ابعاد نانومتری و بررسی توپوگرافی سطح آنهاست. در میکروسکوپ‌های نیروی اتمی از نیروهای ضعیف نظیر نیروهای واندروالس و مویینگی بین نوک پروب و سطح نمونه برای تشکیل تصویر توپوگرافی از سطح نمونه استفاده می‌شود. از این رو هیچ محدودیتی برای بررسی سطح نمونه برخلاف میکروسکوپ‌های تونلی روبشی وجود ندارد.

میکروسکوپ نیروی اتمی قادر به تصویر برداری با تفکیک مکانی اتمی از نمونه‌های رسانا، نارسانا و حتی نمونه‌های بیولوژیکی می‌باشد. این میکروسکوپ نقش به سزایی در پیشرفت علوم مختلف از جمله الکترونیک، نانوفناوری و علم مواد ایفا می‌کند.

آدرس کوتاه :