بستن
FA EN AR RU FR CHI

با حضور معاون رئیس جمهور ساختمان جدید دانشکده علوم کشاورزی افتتاح شد

با حضور معاون رئیس جمهور ساختمان جدید دانشکده علوم کشاورزی افتتاح شد


با حضور معاون رئیس جمهور ساختمان جدید دانشکده علوم کشاورزی افتتاح شد

ساختمان جدید دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم،استاندار گیلان و مدیران استان و دانشگاه افتتاح شد.

دانشکده علوم کشاورزی از سال 1362  با مساحت 9000 متر مربع مشغول به فعالیت است، با توجه به توسعه تحصیلات تکمیلی و تعداد رشته گرایش ها و همچنین افزایش کمی و کیفی دانشجویان این دانشکده، اجرای طرح توسعه دانشکده کشاورزی به منظور تامین فضاهای کالبدی مورد نیاز ضروری بود. بر این اساس با اجرای این پروژه با صرف هزینه تقریبی 16 میلیارد تومان، مقدار فضاهای موجود دانشکده به مقدار 5600 متر افزایش یافت و در مجموع به 14600 متر مربع رسیده است. شایان ذکر است دانشکده مذکور هم اکنون با تعداد 72 رشته گرایش و  87 عضو هیات علمی علاوه بر مقاطع کارشناسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای رفع نیازهای جامعه به ویژه استان گیلان که کاربری کشاورزی در آن از الویت ها بوده، فعالیت می نماید.

شایان ذکر است با توسعه ارتباط هرچه بیشتر جامعه و مدیران سازمان های تخصصی استان با دانشگاه و تعریف پروژه های کاربردی با استفاده از ظرفیت های اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، می توان برای حل مشکلات کشاورزی استان، راهکارهای علمی ارائه نمود.

آدرس کوتاه :