بستن
FA EN

برگزاری اولین رویداد سرمایه گذاری ایده های پهنه نوآوری دانشگاه گیلان

برگزاری اولین رویداد سرمایه گذاری ایده های پهنه نوآوری دانشگاه گیلان


برگزاری اولین رویداد سرمایه گذاری ایده های پهنه نوآوری دانشگاه گیلان

اولین رویداد سرمایه گذاری ایده های پهنه نوآوری دانشگاه گیلان به منظور تامین مالی و جذب سرمایه گذار برای ایده های آماده تجاری سازی اعضای هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی در روز یکشنبه ۳۰ مرداد ماه 1401 در مرکز نوآوری دانشگاه برگزار می شود.

در این رویداد با دعوت از سازمان های متولی و سرمایه گذاران و ارائه طرح های امکان سنجی ایده ها، محیطی پویا جهت مشارکت در تولید محصولات و فناوری های مورد نیاز بخش کشاورزی استان فراهم می گردد. امید است با برگزاری این رویداد بستر مناسبی جهت مشارکت دانشگاه گیلان در حل مشکلات جامعه و حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم فراهم شود.

سرمایه گذاران و علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند سوالات خود را از طریق رایانامه innovation@guilan.ac.ir ارسال نمایند.

آدرس کوتاه :