بستن
FA EN AR RU FR CHI

تألیف کتاب مدیریت کیفیت و بهره ­وری توسط عضو هیأت علمی گروه مدیریت

تألیف کتاب مدیریت کیفیت و بهره ­وری توسط عضو هیأت علمی گروه مدیریت


تألیف کتاب مدیریت کیفیت و بهره ­وری توسط عضو هیأت علمی گروه مدیریت

کتاب مدیریت کیفیت و بهره­ وری توسط دکتر مصطفی ابراهیم­ پور عضو هیأت علمی گروه مدیریت و همکاران تالیف شد.

 این کتاب بر اساس آخرین سرفصل بازبینی شده مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تالیف گردیده و علاوه­ بر ارائه مطالب بروز و کاربردی، در راستای تحقق دانشگاه نسل سوم به­ عنوان دانشگاه کارآفرین، از نرم ­افزارهای معتبر دنیا برای مهارت حل مسئله و تفسیر آن برای موقعیت­های واقعی و عملیاتی بهره گرفته شده است. در دهه اخیر، محققان و متخصصین علم سازمان و مدیریت معتقد بوده ­اند که رویکردهای مدیریت کیفیت  تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت­ها دارد لذا می­توان چنین اذعان داشت که مدیریت کیفیت به­عنوان یک متغیر کلیدی در عرصه رقابت بشمار می ­رود. مدیریت کیفیت آمیخته ­ای از مفاهیم را، با هدف خاص بهبود بهره ­وری در برمی­ گیرد و بر روش­ها، ابزارها و اقداماتی در جهت برنامه­ریزی و بهبود کیفیت متمرکز می ­شود.

قلمرو موضوعی این کتاب از منظر تئوریک متمرکز بر مبانی، روش­ها، مدل­ها، و ابزار مدیریت کیفیت بوده و در هشت فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیاتی پیرامون مبانی و اصول مدیریت کیفیت می ­پردازد و فصل دوم ابزارها و روش­های ایجاد و بهبود کیفیت را تبیین می ­کند. در فصل سوم، مفاهیمی جهت لزوم مدیریت کیفیت در عملیات تشریح شده و فصل چهارم تا ششم به روش­ها و ابزارهایی می­ پردازد که امروزه به نام کنترل کیفیت مشهور است. در فصل هفتم، ارتباط منطقی بین مفاهیم و استاندارد معتبر ایزو 9001 برقرار شده و بندهای آن تشریح شده است. نهایتاٌ در فصل هشتم به بهبود بهره ­وری از طریق مدیریت کیفیت پرداخته شده و مفاهیم و روش­های مرتبط با آن تبیین گردیده است.

آدرس کوتاه :