بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره آموزشی اصول و کلیات مدیریت بحران (ویژه کارمندان)

دوره آموزشی اصول و کلیات مدیریت بحران (ویژه کارمندان)


دوره آموزشی اصول و کلیات مدیریت بحران (ویژه کارمندان)

دوره آموزشی  "اصول و کلیات مدیریت بحران (1)" در تاریخ1400/11/11 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. کارکنان محترم با مطالعه جزوه مربوط، می توانند در دوره شرکت نمایند. ضمنا مرحله دوم آین آزمون در تاریخ 1400/11/17 خواهد بود. زمان پاسخگویی به سئوالات 30 دقیقه از ساعت 8/30 الی 9 میباشد. شایان ذکر است آزمون این دوره مجدداً تکرار نخواهد شد.

دریافت جزوه دوره

آدرس کوتاه :