بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره مهارتی دانش افزایی نظامنامه اخلاق آموزش برگزار شد

دوره مهارتی دانش افزایی نظامنامه اخلاق آموزش برگزار شد


دوره مهارتی دانش افزایی نظامنامه اخلاق آموزش برگزار شد

دوره مهارتی دانش افزایی" نظامنامه اخلاق آموزش: معرفی، نقد و اجرایی سازی" ویژه اعضای هیئت علمی، توسط گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و با ارائه دکتر سعیده تقی زاده، دبیر تدوین نظامنامه اخلاق آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دهه­ سرآمدی آموزش و در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1400 با  حضور معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروه­های آموزشی و اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان با 80 نفر شرکت کننده، به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای دوره دکتر راهبه نیارکی، رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه گیلان، نظامنامه اخلاق آموزش را که به همت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران و دفتر برنامه ریزی آموزش عالی تدوین و در بهمن سال 1399 رونمایی شده است را معرفی نمود و هدف از اخلاقی بودن آموزش را احقاق حق برای صاحبان حق در امور آموزشی برشمرد و حفظ و ارتقای قوانین آموزشی را ضامن اخلاق مداری آموزش دانست. دکتر نیارکی هدف این نشست را معرفی سند نظام نامه اخلاق آموزش، نقد و بررسی آن و هم افزایی جهت ارائه پیشنهاداتی در راستای اجرایی سازی آن بیان کرد و اظهار امیدواری نمود که با همکاری خانواده بزرگ آموزش عالی، این سند اخلاقی بتواند هدایتگر فعالیت­های آموزشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور باشد.

در ادامه دکتر سعیده تقی زاده، به معرفی تفصیلی نظامنامه اخلاق آموزش پرداخت و بیان داشت که هدف این نظامنامه توسعه و کارآمدی نظام آموزش عالی کشور، مسئولیت پذیری دانشگاه ها در قبال جامعه، دانشجویان و هم چنین زمینه سازی برای ارتقای اخلاقی جامعه است.

وی در تعریف اصول اخلاق آموزش انسجام و یکپارچگی را اصل اساسی دانسته و بر اتحاد افکار در این خصوص تاکید داشت. هم چنین در ادامه نقد پذیری و پاسخگویی، مشارکت طلبی، اقتدار همراه با صمیمیت، شفافیت، انصاف و عدالت، وفاداری به حقیقت، احترام به استقلال، احترام به کرامت ذاتی انسان ها، رازداری و حفظ حریم خصوصی، قدردانی، کیفیت و پایداری را جزء اصول اخلاق آموزش ذکر کرد.

دکتر تقی زاده به مسئولیت های اخلاقی دانشگاه در قبال دانشجویان اشاره کرد و عنوان داشت که یکی از مسئولیت های اعضای هیات علمی در قبال دانشجو، حفظ آرامش و القای اعتماد به نفس به دانشجویان جوان و مواجهه صادقانه و صریح با دانشجو و اطلاع رسانی شفاف، بموقع و کامل است.

در ادامه مسئولیت های اخلاقی دانشگاه در قبال اعضای هیات علمی، مدیران و کارشناسان آموزشی را شامل ارتقای حساسیت های اخلاقی اعضای هیات علمی و کارشناسان و ایجاد بستر مناسب و فرصت عادلانه برای نوآوری ها و خلاقیت، تقویت انگیزه های درونی و مهارت های زیست اخلاق دانست.

دکتر تقی زاده عهدنامه های اخلاقی سند نظام اخلاق را شامل عهدنامه اخلاقی دانشجویان، عهدنامه اخلاقی اعضای هیات علمی ، عهدنامه اخلاقی و مدیران و کارشناسان آموزشی، عهدنامه اخلاقی گروه های آموزشی و عهدنامه اخلاقی اعضای کانون های صنفی و سمن ها معرفی کرد.

دکتر تقی زاده آموزش درستکاری علمی و عملی به دانشجویان، احترام به حق انتخاب دانشجویان در خصوص موضوع، اساتید راهنما و مشاور، پایبندی به انصاف، بی طرفی و عدالت در داوری را از اصول اخلاقی مهم در هدایت پایان نامه ها دانست.

در پایان، جلسه با پرسش و پاسخ و پیشنهاداتی در راستای اجرایی سازی نظامنامه پایان یافت.

فایل ارائه نشست نظامنامه اخلاق آموزش

آدرس کوتاه :