بستن
FA EN

سرپرست مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه منصوب شد

سرپرست مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه منصوب شد


سرپرست مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه منصوب شد

بنا به پیشنهاد معاون اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه و طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر یاسر رضایی پیته نوئی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی به سمت سرپرست مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر نرجس زمانی عهده دار این مسئولیت بود.

روابط عمومی دانشگاه گیلان ضمن تشکر از تلاش های دکتر زمانی، برای دکتر رضایی آرزوی موفقیت می نماید.

 

آدرس کوتاه :