بستن
FA EN AR RU FR CHI

عملکرد ستاد زیباسازی به روایت تصویر

عملکرد ستاد زیباسازی به روایت تصویر


عملکرد ستاد زیباسازی به روایت تصویر

مستندسازی علاوه بر ثبت عملکردها، انتقال دهنده تجربیات برای آینده است، در این راستا بخش هایی از عملکرد ستاد زیباسازی که از سال 1393 فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرد و هم اکنون نیز فعالیت دارد، در تارنمای دانشگاه (بخش درباره دانشگاه - ستاد زیباسازی) به صورت تصاویر قبل و بعد، مستند شده است. خالی از لطف نیست که در این ایام که تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا هستیم به این ثبت وقایع هم توجهی داشته باشیم.

آدرس کوتاه :