بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان ششمین انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان

فراخوان ششمین انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان


فراخوان ششمین انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان با یاری خداوند و مشارکت شما دانشجویان گرانقدر در صدد عضوگیری و برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان در اردیبهشت 1400 می باشد. از دانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری رشته های مختلف تحصیلی علاقه مندِ واجد شرایط دعوت می شود تا تاریخ 400/2/5 با مراجعه به سایت مرکز مشاوره دانشگاه گیلان(https://moshavereh.guilan.ac.ir/) نسبت تکمیل فرم ثبت نام عضویت و نامزدی انتخابات اقدام نمایند.

شرایط عضویت

هریک از دانشجویان دانشگاه گیلان شاغل به تحصیل می توانند به عضویت کانون در آمده و به عنوان « دانشجوی همیار سلامت روان » شناخته شده وفعالیت نماید .

شرایط نامزدی انتخابات شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان

  1. دانشجویِ داوطلب دانشجوی دانشگاه گیلان باشد.
  2. دانشجو حداقل 14 واحد در مقطع کارشناسی و 6 واحد در مقطع ارشد و یک ترم در مقطع دکتری را گذرانده باشد.
  3. دانشجو دارای معدل حداقل 12 (مقطع کارشناسی)،14 (مقطع کارشناسی ارشد) و 16 (مقطع دکتری) باشد.
  4. دانشجو در دو سال اخیر در کمیته انضباطی حکم قطعی منجر به محرومیت از تحصیل نداشته باشد.
  5. دانشجو در نیمسال قبل از داوطلبیِ انتخابات همیاران، مشروط نشده باشد .
  6. دانشجو دارای فرصتی کافی ، تعهد و التزام عملی برانجام وظایف مربوط به شورای مرکزی مندرج در اساسنامه کانون باشد .
  7. دانشجو دارای توانایی و علاقه به فعالیتهای اجتماعی باشند.
آدرس کوتاه :