بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر جدید گروه ادبیات عرب منصوب شد

مدیر جدید گروه ادبیات عرب منصوب شد


مدیر جدید گروه ادبیات عرب منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد به مدت دو سال به سمت مدیر گروه ادبیات عرب دانشگاه گیلان منصوب شد.
شایان ذکر است پیش از این مرحوم دکتر محمدرضا هاشملو عهده دار این مسئولیت بود که از پروردگار بزرگ آرامش روح این استاد ارجمند را در سرای باقی مسئلت داریم.
روابط عمومی دانشگاه گیلان برای دکتر حسینی اجداد آرزوی موفقیت می نماید.

آدرس کوتاه :